UTM parametry mohou být poměrně významným zdrojem dat pro náš web. Co to vlastně je a jak je měřit?

Co jsou UTM parametry

Velmi jednoduše řečeno jsou UTM řetězce parametry, které můžeme připojit do URL adresy. URL pak prostřednictvím tagů mohou analytické nástroje analyzovat a zjistit, ze kterého zdroje návštěvník na web přišel.
Typicky se tedy používají v marketingu, UTM parametry dokáže měřit například nástroj Google Analytics. Jedná se o standardní parametry, takže lze říci, že s nimi nemá problém prakticky žádný analytický nástroj. Pomohou vám efektivně vyhodnotit, které reklamní kanály jsou pro vás úspěšné, protože z nich na web proudí větší počet lidí. Navíc můžete efektivně vyhodnotit i účinnost, protože lze zjistit, který zdroj například vykazuje nejvyšší konverzi. Budete tak mít možnost vyhodnocovat návratnost investic do reklamy.

Jak se UTM parametry používají

Z principu tak platí, že se je vyplatí používat všude tam, kde máte umístěn jakýkoli odkaz, který vede na váš web a má vám přivést nové návštěvníky, tedy například na sociálních sítích. V praxi se tedy UTM parametry týkají odkazů mimo web, nemusíme proto žádným způsobem modifikovat adresy přímo na webu. U některých nástrojů navíc platí, že přidávání UTM parametrů nemusíte jakkoli řešit, protože jsou schopny toto zvládnout automaticky, což je uživatelsky pohodlnější. Jedním z nich je například Google AdWords.
V použití UTM parametrů je nutné si zachovat především systém. Jinak nelze smysluplně sledovat jednotlivé zdroje a výsledky získané z analýzy nebudou mít výpovídací hodnotu. Struktura odkazu s UTM parametrem je jednoduchá, pojmenovat si je můžete libovolně a vždy je k původní adrese připojíte pomocí ?. Každý parametr se pak odděluje znakem &. Vyhněte se používání diakritiky a dbejte na používání malých písmen. Musíte totiž mít vždy na paměti, že UTM parametry propisujete do URL adresy.

Většinou se zapisují jako utm_parametr=hodnota. Celkem existuje pět typů UTM parametrů, nejčastěji se užívají konkrétní tři.

utm_source – jedná se o základní parametr, který slouží pro zobrazení místa odkazu

utm_medium – stanovuje způsob zobrazení odkazu

utm_campaign – dovoluje odlišit jednotlivé marketingové kampaně

Pro rozšíření pak má smysl z výše uvedené pětice používat ještě další dva parametry, a to:

utm_term – má smysl tam, kde se v kampani dá určit klíčové slovo

utm_content – slouží pro odlišení obsahu kampaně

Přínos UTM parametrů

Přestože současné analytické nástroje, mezi které patří i již zmiňovaný Google Analytics, dovolují sledovat celou řadu atributů, použití UTM parametrů má svůj nezpochybnitelný smysl. Jejich primární přínos tkví především v možnosti účinně rozlišovat přímé a nepřímé návštěvníky webu, kde by jinak docházelo ke značnému zkreslování výsledných dat.


Jak bude reklama vypadat?
-
Chceš zde reklamu napořád jen za 77 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Podělte se o článek s ostatními