V kontextu obsahového marketingu by se měla tvořit na samotném začátku tvorby obsahu a definice tónu komunikace a volby marketingových kanálů. Ale také při tvorbě webu, ceny nebo samotného produktu.

Co je to Persona?

Jedná se o fiktivní postavu, která bude konzumentem vašeho obsahu. Jde o zástupce, který je potencionální klient, zákazník, čtenář, …

Persona slouží ke správnému a efektivnímu zacílení všech oblastí marketingu. Pomocí Person si dokážeme rychle a snadněji definovat vaší komunikaci směrem k zákazníkovi. Je vhodné si vytvořit 2 až 5 Person a s nimi pracovat.

Jak Personu vytvořit?

Nejdříve je třeba zjistit, nebo spíše dobře znát cílovou skupinu, její potřeby a hlavní rysy.

Co napsat a udělat?

Vymyslete jméno a příjmení. To je dobré kvůli reálnějšímu pojetí a dobré orientaci při komunikaci ve vašem týmu. Dále se od výše uvedených věcí odvíjí pohlaví – také si jej napište. Připomene vám to důležité informace, protože každé pohlaví se chová v některých situacích odlišně. Obrázek. Ke každé Personě zvolte vhodný obrázek, může být nakreslený nebo to může být fotografie. Další důležitá věc je příjem. Kolik vydělává a jaké jsou její reálné možnosti. Práce, kterou dělá. Napište i rodinný stav, zda žije v manželství a má děti? Lokalita, kde se pohybuje, bydlí, pracuje. Věk a krátký popis jak tráví svůj volný čas. Jaké jsou její počítačové znalosti, jak a kde hledá informace?

Popište jeden běžný den vaší Persony.

Důležité je začít s nimi pracovat.

Vytvořené Persony vám sami o sobě moc nepomohou. Pokud máte opravdu dobře vytvořené Persony, je nutné s nimi pracovat při veškerých marketingových činnostech a rozhodnutích.

Například při tvorbě webu, se můžete ptát. Jak se bude na stránce orientovat? Co preferuje? S čím si neví rady? Co už zná? Nebo při výběru marketingových kanálů. Používá sociální sítě? Jaké? Jaký vyhledávač preferuje? Kde hledá informace, jaké má potřeby, jak je řeší? Při tvorbě obsahu se ptáme: co musíme říct, co neříct nebo co vyzdvihnout? Jak se odlišit, ale zároveň být naladěni na stejné vlně? Jak dlouhé texty bude ochotný číst? Atd. Bez použití Person by odpovědi na tyto a jiné otázky byly pouze výstřelem do tmy. V případě dobré práce s Personami je daleko snadnější mířit na konkrétní cílové skupiny a to způsobem, který je pro něj nejlepší a přijatelný.

Dále podle Person volíme také vhodný tón komunikace, který se tak projeví odlišný i v jednotlivých kanálech. Například v e-mailu, na sociálních sítích, v PR článcích nebo letácích.

Závěr

Persona by měla být součástí, a to aktivní součástí každé marketingové strategie. Je možné po nějakém čase Persony pozměnit, pod vlivem nových a reálných informací o cílové skupině.

Nezapomeňte Persony používat a nechat jimi ovlivnit i důležité volby.


Jak bude reklama vypadat?
-
Chceš zde reklamu napořád jen za 77 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Podělte se o článek s ostatními