Co je to DPH?

DPH je zkratka pro označení nepřímé daně, konkrétně se jedná o Daň z přidané hodnoty. Bývá součástí naprosté většiny zboží a služeb, které si my jako koncoví uživatelé koupíme. Ať už je to pečivo, noviny, nový televizor nebo třeba jízdenka na autobus. V současné době máme v České republice sazbu základní, která činí 21 % a dvě sazby snížené, 15 % a 10 %. Jednotlivé zboží a služby jsou přiřazeny do jednotlivých procentuálních sazeb. Kam konkrétně která položka patří, určí Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Kdo zaplatí daň z přidané hodnoty na Finanční úřad?

Koncoví uživatelé, tedy ti, kteří si zboží nebo službu koupí, zaplatí cenu včetně DPH. Ovšem prodávající si celou částku nenechá, ale DPH odvede, tedy zaplatí na Finanční úřad. Pokud si koupíme zboží v hodnotě 1.210 Kč, pak prodávajícímu zůstane částka 1.000 Kč a 210 Kč odvede na Finanční úřad. (Pokud vycházíme z předpokladu, že zboží patří do základní sazby.) Prodejce účtuje své zboží nebo služby včetně DPH pokud je jako plátce DPH přihlášen na Finančním úřadu. Plátcem DPH se stane společnost (např. společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost) nebo fyzická osoba (OSVČ – Osoba samostatně výdělečně činná) buď dobrovolně na základě svého vlastního rozhodnutí, nebo povinně a to v případě, že jejich obrat přesáhne 1.000.000 Kč po dobu dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Uplatnění DPH

V případě, že je společnost nebo OSVČ plátcem DPH, má povinnost odvádět DPH na Finanční úřad. Zároveň má ale možnost si od Finančního úřadu vyžádat zpět DPH, které sám musel zaplatit. Pokud tedy podnikající zaplatil na Finanční úřad 210 Kč, ale zároveň nakoupil od jiného plátce DPH zboží nebo službu související s jeho podnikáním ve výši 726 Kč (základ daně, tedy částka bez DPH činí 600 Kč, DPH činí 126 Kč) pak si těch 126 Kč může od Finančního úřadu nárokovat, což znamená, že tuto částku mu Finanční úřad vrátí. Pro zjednodušení tento princip funguje tak, že pokud má podnikající povinnost zaplatit 210 Kč a zároveň si od FÚ nárokuje 126 Kč, pak zaplatí pouze rozdíl mezi těmito částkami, tedy 84 Kč.

Kdy je možné DPH neplatit

Zákon o DPH myslí i na položky, které od daně z přidané hodnoty osvobozuje. Což znamená, že se tyto položky účtují bez DPH a koncový uživatel DPH zaplatit prodávajícímu nemusí. Jedná se například o poštovní služby (Česká pošta), pojišťovací činnost, výchova a vzdělávání (pro zařízení zapsaná ve školském rejstříku), zdravotní služby nebo třeba sociální pomoc.


Jak bude reklama vypadat?
-
Chceš zde reklamu napořád jen za 77 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Podělte se o článek s ostatními